ONZE WERKWIJZE
HOME

SPECIALIST IN FRUITTEELT

HOE GAAN WIJ TE WERK?- UW FRUITTELER -

TEELT

Ons teeltbedrijf bestaat in totaal uit 29 hectare boomgaard. Dit is onderverdeeld in 11 hectare appels en 18 hectare peren. De geteelde rassen staan weergegeven in onderstaande tabel.

APPELRASSEN PERENRASSEN
Elstar Conference
Jonagold Doyenne Du Comice
Golden Delicious Delcorf Gieser Wildeman

Teeltwijze

De appelrassen die wij telen worden volgens een traditionele spilaanplant geteeld. De perenrassen worden door middel van twee verschillende teeltwijzen geteeld. Hiervan is 9 hectare ¨oude¨ bomen volgens een traditionele spilaanplant. De andere 9 hectare wordt geteeld volgens een V-Haag systeem, dit houdt in dat takken van de boom in een V gezet worden. Langzamerhand zullen de “oude” bomen vervangen worden.

- WAAR BEWAREN WIJ ONS FRUIT? -

KOELING

Na het oogsten van het fruit is het belangrijk dat onze appels en peren goed gekoeld worden, zodat het fruit langer bewaard kan worden.

Koelruimte

Binnen het bedrijf kan er 1,5 miljoen kilo fruit gekoeld worden. Dit is verdeeld over drie verschillende cellenblokken met verschillende bouwdata. In totaal zijn er zestien koelcellen. In al deze koelcellen kan het fruit onder ULO (Ultra Low Oxigen) omstandigheden en DCS omstandigheden gekoeld worden.

Vervuiling

Tijdens het koelen en het bewaren van fruit, produceert de peer en vooral de appel koolstofdioxide, hierdoor wordt de koellucht vervuild, wat niet bevorderlijk is voor het koelingsproces. Om dit proces tegen te gaan gebruiken wij een Schrubber-machine om deze vervuilde lucht weer te zuiveren door middel van actieve koolstof.

- HOE SORTEREN WIJ? -

SORTERING

Het fruit wordt op stapels van drie á vier voorraadbakken hoog in de dumpinstallatie gezet. Deze kan door middel van scanners de voorraadbakken pneumatisch vastpakken en dompelen in de waterbak. De voorraadbakken blijven nog enkele minuten boven de waterbak hangen zodat het water van de bakken af kan druppen.


--->

Het gedompelde fruit wordt door middel van waterstroming richting de vingerrol gestuwd. Met deze vingerrol kan de doorvoersnelheid naar de sorteermachine geregeld worden. Omdat het fruit nat is moet dit eerst gedroogd worden op een drooginstallatie voordat dit gesorteerd wordt. Voordat het fruit op de sorteerbanden komt wordt dit gescand op maat, kleur en gewicht en wordt vervolgens bij de in de computer ingestelde uitgang gelost.


--->

Bij deze sorteerbanden staan personeelsleden die de kwaliteit van het fruit beoordelen en vervolgens in het juiste fustsoort verpakken en op pallets stapelen.

OOK VOOR UW FRUITTEELT LOONWERK!

Omdat binnen het bedrijf alles in eigen beheer uitgevoerd wordt beschikken wij nagenoeg over al het materieel wat men nodig heeft binnen de fruitteeltsector.

Doordat er in 2018 veel tijd en energie gestoken is in een moderne sorteerruimte en sorteerinstallatie met meer capaciteit is er tijd gecreëerd om fruit voor derden te sorteren. Het laaddock in combinatie met efficiënte looplijnen heeft geleid dat de logistieke processen optimaal verlopen.


Ons machinepark waar we ons mee verhuren bestaat uit:

  • Spitmachine
  • Rotoreg + zaaimachine
  • Frees
  • Wortelsnoei apparaat
  • Kraan
  • Tractor + kiepkar

Onze machines hebben als voordeel dat het kleinschalig is. Hierdoor kunnen we vaak op moeilijk bereikbare plekken te komen.

Wilt u meer informatie weten over het loonwerk dat wij uitvoeren mail dan naar: info@vandijklexmond.nl

Wortelsnoeien

Spitten

Roteren

Sleuvengraven

Inzaaien

Vijzelen